Phần nhỏ Phần vừa Phần lớn

Nem nướng Dì ba

Ngon – giòn – dinh dưỡng

40K 40K 50K

Trà Đào

thanh mát vị trà, tươi ngon vị đào Nắng nóng quá thì uống giải nhiệt nhé

20K 20K 20K
Nem nướng cây

Nem nướng cây

Ngon – giòn – dinh dưỡng

6K 6K 6K

Cập nhật

50K 50K 50K

cập nhật

50K 50K 50K

50K 50K 50K